SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA

ISSN 1452-7367
eISSN 2406-1328
UDK 376
COBISS.SR-ID - 136628748

Lista recenzenata

 • Dr Radomir Arsić, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet u Prizrenu sa privremenim sedištem u Leposaviću, Srbija
 • Dr Alma Avdić, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Dr Slobodanka Antić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Slađana Arsić, profesor strukovnih studija, Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija, Srbija
 • Dr Meliha Bijedić, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Dr Branislav Brojčin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Nataša Buha, docent, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Zlatko Bukvić, Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, Hrvatska
 • Dr Marija Cvijetić, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru, Srbija
 • Dr Slobodanka Gašić-Pavišić, redovni profesor u penziji Univerzitet Singidunum, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Srbija
 • Dr Alma Dizdarević, redovni profesor, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Dr Nada Dragojević, vanredni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Bojana Drljan, docent, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Bojan Dučić, docent, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Sanja Đoković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Mirjana Đorđević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Aleksandra Đurić-Zdravković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Špela Golubović, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Dr Danijela Ilić-Stošović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Maja Ivanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Ljiljana Jeličić, viši naučni saradnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, Srbija
 • Dr Mirjana Japundža-Milisavljević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Maria Himenes Ruis, docent, Univerzitet u Valjadolidu, Fakultet za pedagogiju i socijalni rad, Španija
 • Dr Muljaim Kaćka, docent, Hajmerer koledž u Prišitini
 • Dr Svetlana Kaljača, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Zvezdana Kojić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija
 • Dr Ksenija Krstić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Dr Radenko Krulj, redovni profesor, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet u Prizrenu sa privremenim sedištem u Leposaviću, Srbija
 • Dr Aleksandra Maksimović, docent, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija
 • Dr Jasna Maksimović, vanredni profesor, Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Užicu, Srbija
 • Dr Jasmina Maksić, docent, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Haris Memišević, vanredni profesor, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Dr Vesela Milankov, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Dr Biljana Milanović-Dobrota, vanredni profeosr, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Ivona Milačić-Vidojević, redovni profeosr, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Milena Milićević, naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija
 • Dr Ljiljana Mitić, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu, Pedagoški fakultet u Vranju, Srbija
 • Dr Milena Nikolić, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Dr Mina Nikolić, docent, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Neda Novaković, Institut za mentalno zdravlje, Srbija
 • Dr Tatjana Novović, vanredni profesor, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Crna Gora
 • Dr Gordana Odović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Ana Oros, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Dr Aleksandra Pavlović, docent, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Dragan Pavlović, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Miroslav Pavlović, naučni saradnik, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Srbija
 • Dr Srećko Potić, profesor strukovnih studija, Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“, Srbija
 • Dr Vesna Radovanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Dženana Radžo Alibegović, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Dr Serhio Sančes Fuentes, docent, Autonomni Univerzitet u Madridu, Učiteljski fakultet, Španija
 • Dr Danka Sinadinović, docent, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija
 • Dr Sanela Slavković, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Dr Ivana Sretenović, docent, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Miroslav Stamenković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Renata Škrbić, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Dr Danijela Tamaš, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Dr Katarina Tomić, profesor strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Kruševac
 • Dr Vladimir Trajkovski, redovni profesor, Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju, Filozofski fakultet, Institut za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Makedonija
 • Dr Ševala Tulumović, redovni profesor, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Dr Medina Vantić-Tanjić, redovni profesor, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Dr Mila Veselinović, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
 • Dr Mile Vuković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Dr Ingrid Žolgar Jerković, docent, Univerzitet u Ljubljani, Pedagoški fakultet, Slovenija