pages on english

Časopis Specijalna edukacija i rehabilitacija je prešao na e-Ur: Elektronsko uređivanje časopisa, pa se radovi primaju prijavljivanjem putem elektronske adrese.  Svi korisnici sistema (autori, recezenti, urednici i čitaoci) moraju biti registrovani. Registraciju je moguće izvršiti na adresi http://aseestant.ceon.rs/index.php/specedreh.

Sistem e-Ur: Elektronsko uređivanje časopisa obezbeđuje korišćenje servisa CrossCheck, i svi prijavljeni radovi pisani na engleskom jeziku automatski će biti proveravani na plagijarizam ili autoplagijarizam.

Radovi u celini iz 2012. godine su dostupni na adresi:  http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1452-7367

Podaci o časopisu Specijalna edukacija i rehabilitacija nalazei su i na adresi: http://jml2012.indexcopernicus.com/Specijalna+edukacija+i+rehabilitacija,p5141,3.html

Index Copernicus:  Izveštaj o evaluaciji časopisa za 2012. godinu

 


 

Časopis Specijalna edukacija i rehabilitacija objavljuje originalne naučne radove, pregledne naučne radove, kratka ili prethodna saopštenja, kao i naučne kritike i polemike iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i tangentnih naučnih disciplina.
Objavljuje i stručne prevode, prikaze, ocene, bibliografije, pisma uredniku i druge sadržaje relevantne za oblast specijalne edukacije i rehabilitacije. Časopis izlazi od 2002. godine. Do 2006. godine je izlazio pod nazivom Istraživanja u defektologiji (ISSN 1452-7367). Izlazi četiri puta godišnje.

Kategorija i pozicija časopisa u poslednje dve godine

2010. Društvene nauke M 52 (2)
Medicinske nauke

M 52 (2)
2011. Društvene nauke M 51 (3)
Medicinske nauke M 52 (2)

KORISNI LINKOVI
Srpski citatni indeks
Kobson
Narodna biblioteka Srbije


Uređivački odbor

Glavni i odgovorni urednik:
Doc. dr Vesna Vučinić

Uređivački odbor:

Prof. dr Milica Gligorović
Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
Prof. dr Svetlana Slavnić
Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
Mr Slobodanka Antić

Međunarodni uređivački odbor:
Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka

 

Kontakt info