SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA

ISSN 1452-7367
eISSN 2406-1328
UDK 376
COBISS.SR-ID - 136628748

Časopis

Časopis Specijalna edukacija i rehabilitacija objavljuje radove na srpskom i engleskom jeziku iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i tangentnih naučnih disciplina koje se bave smetnjama i poremećajima u razvoju. Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Časopis izlazi od 2002. godine (do 2005. godine pod nazivom Istraživanja u Defektologiji ISSN 1451-3285). Indeksiran je u SCIndeks, Scopus i DOAJ.

Časopis se izdaje u režimu otvorenog pristupa. Celokupan sadržaj može se preuzeti na e-adresi: https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1452-7367


Izdavač
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Za izdavača
Prof. dr Marina Šestić, dekan

.::.