"Specijalna edukacija i rehabilitacija"
ISSN 1452-7367

Izdanje:

ISSN 1452-7367 Vol. 12, br. 1. 2013.


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – ISTRAŽIVANJA

 

Milica Gligorović, Nataša Buha

VERBALNE STRATEGIJE REŠAVANJA PROBLEMA KOD DECE SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU
PROBLEM SOLVING VERBAL STRATEGIES IN CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY

Marina M. Kovačević-Lepojević, Vesna Žunić-Pavlović, Tatjana S. Mentus

PREISPITIVANJE MODELA TEHNOLOŠKOG PRAGMATIZMA U TUMAČENJU BEZBEDNOSTI I PRIVATNOSTI
REVIEW OF THE MODEL OF TECHNOLOGICAL PRAGMATISM CONSIDERING PRIVACY AND SECURITY

Edita Maretić, Joško Sindik

AGRESIVNO PONAŠANJE, ZAŠTITNI ČIMBENICI I ŠKOLSKO POSTIGNUĆE UČENIKA IZVAN I UNUTAR SUSTAVA INSTITUCIONALNE SKRBI
AGGRESSIVE BEHAVIOR, PROTECTIVE FACTORS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AT STUDENTS INSIDE AND OUTSIDE THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL CARE

Biljana Milanović-Dobrota, Marina Radić-Šestić, Svetlana Kaljača, Bojan Dučić

PERCEPCIJA SOPSTVENE EFIKASNOSTI SREDNJOŠKOLACA SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU NA PRAKTIČNOJ NASTAVI
SELF-EFFICACY PERCEPTION IN HIGH SCHOOL STUDENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY IN PRACTICAL TRAINING


SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA – TEORIJSKI KONCEPTUALNI OKVIRI

 

Danka Radulović

POREMEĆAJI ZAVISNOSTI, PSIHOPATIJA I KRIMINAL U SVETLU NALAZA EMPIRIJSKIH STUDIJA
ADDICTION DISORDERS, PSYCHOPATHY AND CRIME IN THE LIGHT OF EMPIRICAL STUDIES RESULTS

 • Impresum

  • Izdavač

  • Univerzitet u Beogradu
   Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Visokog Stevana 2, Beograd Izdavački centar - CIDD

   Za izdavača

  • Prof. dr Jasmina Kovačević, dekan

  • Glavni i odgovorni urednik

  • Doc. dr Vesna Vučinić

  • Uređivački odbor

  • Prof. dr Milica Gligorović
   Prof. dr Nadica Jovanović-Simić Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
   Prof. dr Svetlana Slavnić Prof. dr Danijela Ilić-Stošović Mr Slobodanka Antić

   Međunarodni uređivački odbor

  • Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
   Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
   Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
   Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
   Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
   Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
   Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka
  • Jezička redakcija teksta
   Mr Maja Ivanović

  • Prevodilac za engleski jezik
   Maja Ivančević Otanjac

  • Sekretar redakcije
   Sanja Ćirić

Uređivački odbor

Glavni i odgovorni urednik:
Doc. dr Vesna Vučinić

Uređivački odbor:

Prof. dr Milica Gligorović
Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
Prof. dr Svetlana Slavnić
Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
Mr Slobodanka Antić

Međunarodni uređivački odbor:
Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka

 

Kontakt info